15ZOBRAZENÍ

Automatické závory jsou nejjednodušším a nejekonomičtějším řešení hromadných vjezdů ať privátních parkovišť bytových domů, přes průmyslové objekty po téměř nepřetržitý provoz v parkovacích domech a vjezdech na parkoviště velkých nákupních center.

Úspora oproti vjezdovým branám spočívá především v rychlosti otvírání a zavírání závory, tj. 4 – 6 sekund.

Dalším nezanedbatelným faktem je životnost závor, která je dle různých typů 2.000.000 až 4.000.000 cyklů.

Životnost závory se pak dá dále prodlužovat výměnou vyvažovacích pružin a závora slouží další roky.

Instalace automatických závor je poměrně jednoduchá a spočívá k pevnému ukotvení tělesa závory do betonového

základu, napojení na přívod 220V a nastavení pružiny a řídící jednotky.

Stejně jako vlastní instalace je rychlý i případný servis a výměna komponentů.

V případě poškození ráhna závory (lehké hliníkové ráhno konstruováno s ohledem na možnost kolize z vozidlem) je jeho výměna velice rychlá a finančně nenáročná.

Co se týká ovládání, v současné době se již (mimo parkovací domy) téměř nepoužívá přístup na čipy a karty.Pohodlnou formou ovládání jsou dálkové ovladače a při větším počtu uživatelů je nejvhodnější přístup pomocí mobilního telefonu.

V tomto případě má správce přehled o povolených telefonních číslech a může je jednoduše odstranit ze seznamu oprávněných uživatelů.Odpadá tedy problém při ztrátě čipů, nebo dálkového ovladače.

Otevření závory pří výjezdu se dá řešit plně automatický – najetím na kontaktní smyčku ve vozovce, nebo protnutím čidel.

Automatické závory slouží především k zamezením vjezdu vozidel, ale s vhodnými doplňky, například sklopný plotek na ráhnu zamezí přístupu i osob.

Vzhledem k tomu, že každý vjezd a místní podmínky  jsou individuální a požadavky investorů velice různé, je nejvhodnější pří návrhu řešení vašeho vjezdu využít autorizované odborné prodejce.