26ZOBRAZENÍ

Trocha teorie na úvod: Podle školského zákona začíná dítěti povinná školní docházka na počátku školního roku, ve kterém dítě dovrší sedm let. Pokud takto staré dítě není z nějakého důvodu pro nástup do školy zralé, musí jeho zákonný zástupce požádat příslušnou základní školu o odklad nástupu do školy. Žádost o odklad musí být doplněna, podle druhu důvodu odkladu, doporučením od lékaře nebo od poradenského zařízení. Mladší dítě může nastoupit do základní školy, pokud má doporučující posudky od poradenského zařízení, popř. i od lékaře.

 

 

To, zda je dítě už připraveno k nástupu do školy, řeší mnoho rodičů. Zejména rodiče dětí narozených v pozdním jaře a v létě. Školní zralost je soubor nejrůznějších dovedností a neprojevuje se jen intelektovými dovednostmi dítěte. Zahrnuje v sobě i schopnost soustředění, sociální vyspělosti a fyzickou zdatnost. Nástup nezralého dítěte do školy, a nemusí jít nutně o tak výraznou nezralost, která znamená nutnost návratu do MŠ, může dítě postihnout a špatně ovlivnit na celý život.

Velmi často se otázka nástupu do školy zužuje na to, jak je dítě tzv. školně šikovné – že už umí v pěti letech číst a psát, má encyklopedické znalosti, popř. pěkně kreslí nebo je verbálně velmi zdatné. A že by byla škoda, aby takové dítě se ještě další rok „nudilo“ ve školce. Myslím si, že je to zjednodušené a ke škodě, když takové dítě do školy nastoupí – tedy pokud není „geniální“ i v ostatních oblastech: sociální, fyzické, zájmové. Takové dítě musí nutně v kolektivu jiných dětí strádat – děti těžko ocení nadprůměrně inteligentního „mimoně“, který s nimi neumí najít společnou řeč a je třeba navíc ještě nemotorný. Takové dítě, fyzicky nutně slabší kvůli věku a rozdílné ve svých projevech od zbytku kolektivu, se může snadno stát terčem šikany.

V odborném tisku jsem se dočetla, že v každém školním roce získá odklad školní docházky skoro čtvrtina školou povinných dětí (s krajovými diferencemi). To přináší velké problémy už tak přetíženým školkám, které nemohou kvůli dětem s odkladem přijmout tolik nových, většinou tříletých dětí, kolik by bylo potřeba. Pro ilustraci uvádím situaci u nás v Úvalech: Ze 7 tříd místní školky byly v loňském školním roce 3 třídy předškoláků. Při zápise do školky na nový školní rok byly přijaty děti, které dovršili tři roky v březnu. Mladší děti a jejich rodiče musí čekat. V horším případě na začátek školního roku 2013/14, v lepším případě, pokud se umístily v pořadníku dětí pod čarou na předních místech na to, že se nějaké dítě odstěhuje nebo nenastoupí a místo po něm se uvolní.

Řešením přetíženosti školek a vzrůstajícího počtu dětí s odkladem může být přípravný ročník na základní škole. V mnoha nejen pražských školách už to dobře funguje. Dítě, které je z jiného, než zdravotního důvodu nezralé pro nástup do základní školy, je ideálním adeptem přípravné třídy. V takové třídě je menší počet dětí, než ve třídě klasické MŠ (max. 15), děti mají delší blok řízených ranních aktivit, odpoledne nemívají odpočinek, ale pobyt venku a kroužky. Učitelky mohou k dětem přistupovat více individuálně, dítě se nenudí ve školce při aktivitách, které už loni dělalo. Naše úvalská základní škola přípravný ročník nenabízí, bojuje totiž s nedostatkem míst a v budoucnu, se stále rostoucí novou výstavbou nelze čekat zlepšení situace.

Já jako rodič odklad pro svou starší, skoro pětiletou dceru, neřeším. A to z důvodu data jejího narození – na počátku podzimu. Tzn. podle školského zákona nastoupí do školy za dva roky, ve svých takřka sedmi letech. Občas se setkávám ve svém okolí s dotazy, zda jí nechci dát do školy o rok dříve, kvůli datu narození, aby „neztratila rok“. Nechci a ani o tom neuvažuji. Myslím, že je lepší mít oproti ostatním trochu náskok, než s obtížemi dohánět chybějící rok i více na své spolužáky. Moje druhé dítě se má narodit na počátku srpna, takže u něj datum nástupu do školy „dle zákona“ nejspíš řešit budu – zejména pokud bude procento dětí s odkladem tak vysoké jako nyní.