23ZOBRAZENÍ

Nový trend vybavení domácnosti, tzv. centrum domácí zábav, kdy jsou nahrazeny různé hifi věže, DVD přehrávače, apod nahrazeny jedním počítačem.

Základní myšlenkou je ovládat všechny elektronické systémy z jednoho místa, tedy jedním ovladačem volit mezi prohlížením obrázku(fotografií), sledováním televize, sledováním filmu na DVD, poslechem hudby, prohlížením internetu, atd. Vše se volí na obrazovce televize, ke které se počítač jednoduše připojí. Zjednodušeně lze říci, že z jednoho místa lze ovládat veškerou elektroniku v celém bytě, stačí zajistit propojení – což zní velice lákavě.

Na druhou stranu jsou zde i negativa:

– lidé už doma mají přístroje a nehodlají se jich zbavit Nebo lidé dávají přednost zakoupit např. kvalitní DVD přehrávač samostatně. I pak lze tzv. centrum domácí zábavy využít, ke slovu ale už přicházejí propojovací kabely, které ne každý doma chce mít. Navíc – tyto přístroje pak musí mít možnost připojení k novému počítači.

– Systém je bezpochyby převážně určen pro mladší generaci, která je více sžitá s výpočetní technikou

– V případě sledování Tv, DVD, atd. pouze z jednoho přístroje(PC) však porucha vyloučí možnost sledování všech uvedených médií – při dnes obvyklém systému více přístrojů prostě lidé při poruše DVD stále ještě mají k dispozici svoji hifi věž, rádio

– Tento systém má podporovat i zvláštní služby a nabídky na internetu, kterých ale dosud poskrovnu

V každém případě jde ale o zajímavý trend, který bude zajímavé sledovat.