23ZOBRAZENÍ

Bill Gates, Carlos Slim Helú nebo Waren Buffet – podle časopisu Forbes jsou tihle muži první tři nejbohatší lidé na planetě, ale je tomu skutečně tak? Rozhodě ne! Existuje určitá rodina (není však jediná) jejichž bohatství je tak velké, že jej jen ztěžka můžeme počítat – a tou je rodina Rothschildova. O této rodině se mluví jako o milovnících sýra a dobrého vína. Slovo bohatství je touto rodinou znásilněno a ztrácí svůj význam. Jak se ale k tomuto bohatství dostali? Mají snad nějaký klíč nebo kouzlo? Rothschildové nebyli vždycky Rothschildové to až po roce 1760, kdy si tak Mayer Amschel Bauer přejmenoval své příjmení, to podle červeného (roth) štítu (schild) který pověsil nad svůj dům už v roce 1743.

 

Byl to syn německého (židovského) bankéře a obchodníka se zlatem. V Německu pracoval v bance vlastněnou rodinou Oppenheimrovou. Ve své práci je úspěšný a později se stává partnerem. Po seznámení s generálem Ven Estorffem se dostal k princi Williamovi z Hanau, to pod záminkou prodeje cenných mincí a drahé bižuterie, prince zaujaly jeho nízké ceny a tak s ním navázal kontakt s příslibem od Rothschilda, že dostane za každý obchod, který mu sežene přídavek. Stal se později princovým přítelem a brzy začal obchodovat s celým královským dvorem. Po smrti svého otce zdědil jeho obchod ve Frankfurtu. Časem se stával vlivným a bohatým a to nejen díky svému obchodu ale také díky tomu, že se stal správcem majetku lankraběte Viléma I. Hesensko-Kasselského. 

29. srpna 1770 se oženil s Gutele Schnapperovou s níž měl pět synů a pět dcer. Své syny poslal do pěti evropských měst (Paříž, Vídeň, Neapol, Frankfurt nad Mohanem a Londýn) aby zde rozvíjeli rodinné ipérium. Tak začala vznikat éra nechutně až neslušně bohaté a především vlivné rodiny. V roce 1822 získavají synové šlechtický titul. Obchodování až na zločinecké úrovni tak mohlo nabírat ještě větších obrátek. V posledním desetiletí 18. století za pomocí tajného agenta ve vládě spojených státůzakládá rodina Rothschildů banku – The Bank of United States – aneb nechutnost pokračuje a to se smlouvou, uzavřenou na 20 let. S příchodem 19. století jsou již všichni synové i dcery ve svazku manželském a pokračují v rozvíjení své dynastie – finanční dynastie s obrovskou mocí. Mimo půdy, nemovitostí také kupovali nejrůznější smlouvy, které jim zajišťovali další a další přísun majetku a peněz.

Po smrti několika bankéřů v Anglii se stal jeden ze synů (Nathan Mayer Rothschild) jediným velkým bankéřem v Anglii, který se také po smrti svého otce stal „hlavou“ rodiny. Bohatství bylo dále množeno obchodováním se zlatem, koupě několika médií, nebo taky např. dovážením nejrůznějšího zboží z Anglie. Po roce 1840 kdy je rodina rozšířena i v Kalifornii či v Austrálii.

následujících letech tato rodina zastává posty v parlamentech několika nejen evropských zemích. Po roce 1860 během americké občanské války Rothschildové poskytují půjčku USA s podmínkou založení další (vlastní) banky ve státech a s tím že prezident Lincoln bude splácet ke všem dluhům úroky 24% a nechutných 36%! V dalších letech se zakládá ropná společnost Standart Oil. Podle Rothschildů měla mít nadvládu nad veškerou konkurencí a tak se taky stalo. Dále pokračují i v koupě smluv, různých dekretů a zakládání dalších bank. V roce 1890 kdy mj. měli pod kontrolou těžbu diamantů, kupuje rodina mediální společnost Reuters, to ze strachu nad výtisky o jejich rodině a jejich praktikách výdělků peněz. Během první světové války získávají další a další společnosti pod svou kontrolu, ale také prodávají svou ropnou společnost Standart Oil konkurenci, to jim však přece nevadí, mají další. Aby také vydělali na této zvrácenosti, kterou sami svou závislostí na penězích vyvovalifinancují všechny strany války a uzavírají s nimi majetkové smlouvy. V roce 1938 koupí společnosti I. G. Farben má tato rodina pod kontrolou výrobu chemikálií (tady jsou základy chemtrails) současně také kontrolují ocelářskou výrobu. Většina produkce jde na armádní účely a Rothschildové se tak připravují na zvrácenost číslo dvě. Tou je samozřejmě WWII a opět jak sem již napsal u první, jsou uzavřeny majetkové smlouvy a Rothschildy jsou financovány všechny strany války.

Před koncem této nechutnosti, která způsobila** světu těžké následky, za to Rothschildům skoro zdvojnásobila majetek ale také i jím sama způsobena tato až znásilnění lidské důvěřivosti mnohé ztráty, to v podobě Hitlerova vyvražďování židů (ano, Osvětim a další tábory byly trestem pro židy, avšak většinou pro nevinné. Nacházeli se zde mnozí, kteří si však svoje „zpopelnění“ zasloužili – tohle neberte jako podporu Hitlera!!! Jen je zde naznačeno to, že když Rothschildové způsobili tuhle hrůzu, tak si také zasloužili svůj trest!) se konala „měnová“ konference, kde se 44 státu dohodlo o vytvoření silné dolarové rezervy – to přinášelo další zisky Rothschildům díky nárůstu **ceny dolaru.

Uplácením amerických úředníků, ale taký samotných prezidentů získávali silnější postavení a nadvládu. Dá se vlastně říci, že díky svým bankám, médiím a vlastněním továren na zbraně ovládali většinu dění světa již před druhou světovou. Avšak měli svou konkurenci, kterou se snažili odstranit, aby ovládali celý světový monopol. V následujících letech po vraždě J. F. Kenedyho se rozvíjí fenomén privatizace, jsou uzavírány další nechutné obchody se zlatem a a svět je na pokraji ekonomické katastrofy, již v roce 1980 je v ekonomické krizi ale v dalších letech se to zhorší. V letech 1996 a 1997 jsou dva členové této rodiny zavražděni

90. letech mají Rothschildové pod kontrolou 85% výroby uranu, tudíž tedy ovládají atomový průmysl.
11. září 2001 – Světové obchodní centrum se hroutí pod tunami nanotermitu a dírou od letadel. Jistě je známo z** konspiračních teorií(jednu také najdete zde na faktech) , že tento útok mají na svědomí Američané, jsou to konkrétně američtí ale také Britští a Izraelští Rothschildové, aby znásilnili lidskou svobodu a nahradili ji „bezpečností“ ve skutečnosti tedy kontrolou. Hlavním cílem bylo dostat se za pomocí Ameriky do zemí, které odmítaly jejich banky. Na světě je v té době jen 7 států, kde tato rodina nemá** téměř žádný vliv a jejich banka zde nepáchá zločiny.

To se však mění , pár týdnů po „útocích“ proráží americké konvoje Afghánský terén a ničí jeho zemiRothschildové zde můžou v klidu začít „podnikat“ protože země trpí velkými ztrátami. O pár let později se to opakuje v Iráku a hned na to v Íránu. V roce 2005 už zbývají jen 4 země bez moci a násilnosti Rothschildů. Vlastní už ale téměř všechny farmaceutické, celou řadu průmyslových, a dalších společností. Mají nadvládu nad většinou médií a telekomunikací.

V součanosti mají vliv snad nad 95% světového dění. V průběhu měsíce února (nebo ledna) koupila tato „rodinka“ celý dluh Ukrajiny. Podle několika ekonomů mají také v plánu koupit astronomický dluh Řecka. Dále například koupila nakladatelství Liberation, která mj. vydává časopis Charlie Hedbo, tato koupě je také spojována s masakrem v redakci tohoto komixáku, který se udal na začátku tohoto roku.