Jak nahlásit trvalý pobyt v pronájmu a na co si dát pozor

Slovenská legislativa umožňuje mít nahlášen trvalý pobyt iv pronajatém bytě. Toto právo ale neuplatňuje mnoho nájemníků. Často z neznalosti postupu, jak takový pobyt nahlásit, nebo kvůli rizikům s ním spojeným.

Není to nic běžného, ​​ale pár případů nahlášení trvalého pobytu v pronajatém bytě se najde v každém okrese. Přestože využití takové možnosti má i nějaká úskalí, s pomocí osvědčených tipů bude bezproblémovou a možná i přínosnou součástí nájemného vztahu.

Přihlášení má jen evidenční charakter
Častým důvodem neochoty souhlasit s trvalým pobytem nájemníka ze strany majitele bytu jsou obavy z jeho nárokování na danou nemovitost. Znění zákona ale hovoří jasně. Nájemcům žádný vlastnický nárok nevzniká. Přihlášení má evidenční charakter a využívá se výhradně k právním a korespondenčním účelům.

2 možnosti přihlášení trvalého pobytu:
K nahlášení je nutná účast obou stran. Bez souhlasu majitele bytu, který může využít 2 způsoby nahlášení, příslušný úřad trvalý pobyt neschválí.

Písemný souhlas – Pronajímatel sepíše souhlas písemně a spolu s úředně osvědčeným podpisem jej doručí na příslušný úřad. Ke korespondenci přiloží i kopii listu vlastnictví.

Osobní ohlášení – Pronajímatel navštíví ohlašovnu na městském nebo obecním úřadě, kde vyplní přihlašovací lístek, ke kterému přiloží list vlastnictví. Tím bude jeho souhlas oficiální.

Na co si má dát pozor pronajímatel
Trvalý pobyt v pronájmu není pro vlastníka bytu žádnou hrozbou. Pozor si však musí dát na vymezení vlastnictví bytového zařízení. To je pro případ exekuce uvalené na nájemníka nutno zahrnout do nájemní smlouvy. Exekutor by totiž v domnění, že jde o nájemce majetek, mohl zabavit movité věci z bytu patřící pronajímateli. Právě zapsáním tohoto majetku do smlouvy bude vlastnictví prokázáno a tím pádem majetek nezabaven.

Na co si má dávat pozor nájemník
U nájemníků jsou rizika spojená s trvalým pobytem úplně jiná. Pozor je třeba si dávat hlavně při odhlašování pobytu. K tomu by mělo dojít ihned po ukončení nájemní smlouvy, jinak budou nájemníkem po přestěhování do jiného města účtovány dvojité poplatky za smetí, výtah nebo TV anténu.

Přihlášení trvalého pobytu nájemníka v pronajatém bytě se majitelé zvyknou obávat i kvůli případným komplikacím při ukončení nájmu. To je ovšem mýtus. Odhlášení proběhne docela jednoduše. Stačí předložit úřadu písemný doklad o ukončení a trvalý pobyt se zruší. Plusem je, že na urychleném odhlášení by minimálně kvůli uvedeným dvojitým poplatkům měl mít zájem i samotný nájemník.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram