O příspěvek na zateplení domu lze žádat do 30. září

Kdo chce zateplovat rodinný dům, může si pomoci penězi od státu. Od června je totiž spuštěn příjem žádostí na získání státního příspěvku. Majitelé slovenských domů tak mohou získat na zateplení několikatisícovou dotaci.

Na další příspěvky na zateplení domu se čekalo už od loňského roku. Očekávání nakonec 17. června vyústily ve spuštění příjmu žádostí. Majitelé starších domů si tak při financování zateplení pomohou několika tisíci eur, které jim po splnění požadovaných podmínek a následném předložení žádosti stát proplatí.

Ve hře je příspěvek do výše 8000 €
Příspěvek sice nepokryje všechny náklady na zateplení domu, ale majitelům pomůže i těch 40% oprávněných nákladů. Ty však nesmí překročit částku 8000 €, takže žadatel, který zatepluje dražší, získá maximálně tuto částku bez ohledu na to, že její podíl dosahuje méně než 40%.

800 € na projektovou dokumentaci
Kromě zmíněných 8000 € mají žadatelé možnost získat dalších 800 €. Ty se poskytují za účelem proplacení nákladů na vypracování projektové dokumentace, v rámci čehož se v úvahu berou i náklady na vystavení energetického certifikátu. Ten je jednou z podmínek schválení příspěvku, i když při odesílání žádosti jej předkládat není třeba.

Jaké podmínky je třeba splnit:

  • majitel má trvalý pobyt v ČR a dům je využíván pouze k bydlení
  • zateplovací práce byly zahájeny nejdříve až po 31. prosinci 2014
  • kolaudace proběhla minimálně 10 let před začátkem zateplení
  • výměra 1-podlažního domu dosahuje 150 m2, u vícepodlažního domu do 300 m2
  • žadatel dříve nepožádal o podporu na zateplení Státní fond rozvoje bydlení

Vyřízeno bude jen 500 žádostí
Doba pro schvalování žádostí o tento příspěvek je limitována do 30. září. Limitován je však i celkový počet obdržených žádostí, kterých bude nejvýše 500. Jejich příjem se tak může ukončit ještě před 30. zářím. Žadatelé, kteří to s příspěvkem myslí opravdu vážně, by tak předložení žádosti is potřebnými přílohami neměli odkládat.

Žádost o příspěvek lze podat buď elektronickým formulářem, nebo posláním tištěné verze. Další informace o tomto procesu, jakož io samotném příspěvku, získáte na stránkách www.zatepluj.sk nebo na stránce Ministerstva dopravy a výstavby ČR.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram